Zblog同步网站批量发布教程

                             

目录

1.新增Zblog网站发布

2. Zblog网站自动发布信息同步成功

 

一、新增Zblog网站发布(点击我的网站→新增网站)


 新增Zblog.jpg

 

二、Zblog网站软件同步信息填写(选择http类型域名填写不带http协议→目录不填写→账号→密码→同步栏目并保存)

 

zblog同步网站.jpg

 

 


转载请说明出处
147SEO » Zblog同步网站批量发布教程

发表评论

欢迎 访客 发表评论

一个令你着迷的主题!

查看演示 官网购买